Kuntoutus

Kuntoutusta tarvitaan, kun toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden seurauksena. Ikääntyneiden, vaikeavammaisten, pitkäaikaissairaiden sekä sotaveteraanien fysioterapia on osa lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon tekemään arvioon ja kuntoutussuunnitelmaan.

Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat tulevat kuntoutukseen pääosin maksusitoumuksella, jonka maksajina voivat olla esim. Kela, kunta, vakuutusyhtiöt tai sairaanhoitopiirit. Kirkkonummen fysikaalisella hoitolaitoksella on pitkä kokemus sekä voimassaolevat sopimukset mm. Kirkkonummen kunnan ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamisesta. Kela järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset.

Lääkinnällisessä kuntoutuksessa tavoitteena on kuntoutujan liikunta- ja toimintakyvyn sekä itsenäisen selviytymisen tukeminen. Fysioterapiassa käytetään tutkimukselliseen näyttöön perustuvia menetelmiä toimintakyvyn eri osa-alueiden testaamisessa ja harjoittamisessa. Fysioterapiassa voidaan harjoitella muun muassa lihasten voimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa. Harjoiteltuja asioita pyritään siirtämään osaksi arjen toimintoja, kuten siirtymiset ja muut kodissa sekä kodin ulkopuolella tarvittavat taidot. Lisäksi voidaan harjoitella erilaisten apuvälineiden käyttöä.

Kuntoutuksen sisältö määritellään yksilöllisesti asiakkaan elämäntilanteen ja kuntoutustarpeen mukaan. Fysioterapia voidaan toteuttaa toimitiloissamme, kuntoutujan kotona sekä joustavasti myös opiskelu- tai harrastusympäristössä. Allasterapiaa voidaan toteuttaa Kirkkonummen uimahallilla.