Neurologinen fysioterapia

Neurologisen fysioterapialla pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukemaan selviytymistä päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella. Terapiajakson alussa jokaisen kuntoutujan kanssa laaditaan kuntoutussuunnitelman mukaiset tavoitteet, joissa otetaan huomioon kuntoutujan omat tavoitteet ja yksilöllisyys. Kuntoutujan tarvitsemia, itsenäisyyttä parantavia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineiden tarvetta arvioimme yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Terapiassa käytämme erilaisia menetelmiä ja välineistöä kuntoutujan tarpeiden mukaan. Terapia voidaan toteuttaa toimitiloissamme, kotikäynteinä kuntoutujan kotona, opiskelu- tai harrastusympäristössä. Allasterapiaa voidaan toteuttaa Kirkkonummen uimahallilla. Toimitiloihimme on esteetön pääsy ja inva-paikoitustilaa löytyy suoraan ulko-oven vieressä.

Neurologisen fysioterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen pääasiassa Kelan, vakuutusyhtiöiden, kuntien tai sairaanhoitopiirien maksusitoumuksella. Kirkkonummen fysikaalisella hoitolaitoksella on pitkä kokemus sekä voimassaoleva sopimukset mm. Kirkkonummen kunnan ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamisesta.